Remmark a.s. je česká full service komunikační agentura. Náš tým je postavený na zkušených strategických plánovačích, protřelých marketérech, skutečných seniorních accountech a jen zdánlivě nepraktických kreativcích (ideamaking, copywriting, grafika, digitál, animace, DTP).

Díky bezprostřednímu napojení na sesterské firmy disponujeme také tak trochu autistickými odborníky na výzkumy (jsou to jen mimikry!) a k tomu rovněž hodně akčními profesionály přes PR, online marketing, sociální sítě, mediální plánování, produkci a eventy všech druhů a velikostí.

Jsme dlouholetým členem AKA (Asociace komunikačních agentur). Na trhu se pohybujeme už od roku 1998, takže patříme k nejstarším (a největším) ryze českým full service komunikačním agenturám. Za více než dvacet let existence máme za sebou stovky úspěšných kampaní a projektů pro české i nadnárodní značky.

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Komunikační aktivity OPZ a ESF

Zahraniční kampaně DZS

Podpora programů StudyIN a Erasmus+

Státní fond životního prostředí

Mediální kampaň Kotlíkové dotace

Státní fond životního prostředí

Mediální kampaň Nová zelená úsporám

Státní fond životního prostředí

Mediální kampaň Dešťovka

Informační kampaně MMR

Akviziční kampaně OZP

Není zvěř jako zvěř

Pražský voucher

Karlovarské minerální vody, a. s.

PR služby pro produkt Magnesia

Czech Tourism

Služby Q

ČD Informační systémy

Super den- teambuilding pro 200 osob

Centrum Černý Most

Zahajovací ceremoniál CČM

Ministerstvo školství

Produkce TV / online / print

Ministerstvo práce a sociálních věcí

integrovaná komunikační kampaň

Státní zemědělský intervenční fond

Merchandising v obchodních řetězcích

KDE Nás NAJDETE

tel.: +420 210 210 810

Remmark a.s.
Křemencova 178/10
110 00 Praha 1
mapa

Projekt: NEST BIG DATA ARENA (CZ.07.1.02/0.0/0.0/17_056/0001340) je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je vytvoření zcela jedinečného inkubátoru v centru hlavního města Prahy a jeho následné provozování tj. administrativního objektu pro podporu podnikání a zavádění inovačních metod do regionálního podnikatelského prostředí ve spolupráci s výzkumným partnerem projektu.


V roce 2020 získala firma REMMARK, a.s. podporu z Evropských strukturálních a investičních fondů, realizovanou skrz Operační program Praha – pól růstu ČR a čerpanou přes 3. výzvu Pražský voucher na inovační projekty (reg. č. CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_025/0000605). Podpora byla mířena na účast firmy REMMARK, a.s. na projektu Datová platforma pro marketingovou komunikaci v Praze za účelem vytvoření platformy, která bude agregovat široké spektrum marketingových výzkumů. Očekávaným výstupem je software Informační a datová samoobsluha a zpráva. Projekt Datová platforma pro marketingovou komunikaci je spolufinancován Evropskou unií.


V roce 2020 získala firma IMAGE CZ, a.s. podporu z Evropských strukturálních a investičních fondů, realizovanou skrz Operační program Praha – pól růstu ČR a čerpanou přes 3. výzvu Pražský voucher na inovační projekty (reg. č. CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_025/0000605). Podpora byla mířena na účast firmy IMAGE CZ, a.s. na projektu BOSS 4.0 – Modul Média v Praze za účelem vytvoření softwaru pro zefektivnění plánování a nákupu reklamních kampaní v médiích. Očekávaným výstupem je software pro evidenci zakázek a usnadnění práce při nákupu, prodeji a správě mediálních kampaní a zpráva. Projekt BOSS 4.0 – Modul Média je spolufinancován Evropskou unií.