Komunikujme všechna témata pod jedním brandem, zaznělo na konferenci

 

Neviňme pacienty z toho, že si nedokáží sami obstarat informace týkající se prevence. Iniciativu ke zvyšování zdravotní gramotnosti musí vyvinout především samotný sektor zdravotnictví. Jednoduchou, srozumitelnou a atraktivní formou komunikace. Tento základní princip v konečném důsledku posune přístup ke zdraví celé české populace. Konference „Očekávaný vývoj zdravotnictví a zdravotní péče v ČR a ve světě“ řešila budoucí trendy v lékařství a způsoby, jak je více dostat do obecného povědomí.

 

David Palivec z Remmarku o tématu přednášel ve společnosti předních zástupců institucí a organizací, které mají vliv na budoucí vývoj trendů a politiky českého zdravotnictví. Přítomni byli mimo jiných ředitel ÚZIS Ladislav Dušek, ředitelka SZÚ Barbora Macková, náměstek ministra zdravotnictví Václav Pláteník nebo třeba Kristýna Jedličková ze společnosti Deloitte Advisory s.r.o. Účastníci se shodli, že prioritou zdravotnictví bude stále více důraz na prevenci a prodlužování života ve zdraví.

Chronická nemocnost v České republice narůstá s věkem, a to představuje značnou zátěž pro náš zdravotní systém. „U populace starší 65 let dosahuje podíl chronicky nemocných více než 67 %“, uvedl Ladislav Dušek, ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR.
 

Ředitelka Státního zdravotního ústavu Barbora Macková vysvětlila, že prevence chorob není záležitostí jednoho rezortu, ale celospolečenský úkol. Až 80 % nemocí přitom můžeme předcházet zdravým životním stylem. „Strategie primární prevence je edukace a zvyšování zdravotní gramotnosti, kterou není možné zaměňovat za zdravotní chování a zdravotní výchovu. Jedná se o schopnost získat, porozumět, vyhodnotit a aplikovat zdravotně relevantní informace v kontextu zdravotní péče, prevence nemocí, ochrany a podpory zdraví“

Senior Consultant společnosti Deloitte Advisory s.r.o. Kristýna Jedličková naznačila, že pro tento cíl je nutné změnit přístup k celému zdravotnickému sektoru: „Do roku 2040 Deloitte předpokládá, že zdravotnictví bude založeno na holistickém přístupu, který klade obrovský důraz na prevenci před léčbou.“
 

David Palivec z agentury Remmark, a.s. v tomto směru položil řečnickou otázku, jak tomuto cíli může pomoct marketingová komunikace. Zdůraznil přitom nutnost předávat informace srozumitelně, cíleně, chytlavě a hlavně jednotně. „Neviňme nikoho, že s něčím není obeznámen. Ptejme se sami sebe, proč tomu tak je a co v tomto ohledu můžeme udělat my sami“.

Na případové studii informační kampaně Prevence antibiotické rezistence demonstroval, jak lze těžké téma předat atraktivní formou. „Pokud se chcete dostat veřejnosti pod kůži, neobejdete se bez tvorby emočních vztahových vazeb ke komunikovanému tématu. To je koneckonců také hlavní zásadou všech informačních kampaní“.

Sedmý ročník konference „Očekávaný vývoj zdravotnictví a zdravotní péče v ČR a ve světě“ proběhl 10. dubna 2024 v brněnském Quality Hotel Exhibition Centre.