Pořádali jsme tiskovou konferenci k antibiotické rezistenci

 

Prostory Hubu a Officu hostily tiskovou konferenci k vyhodnocení projektu Státního zdravotního ústavu „Prevence antibiotické rezistence“. Se svými příspěvky zde vystoupilo šest významných lékařských a vědeckých kapacit z různých oborů.

Remmark realizoval dlouhodobou a rozsáhlou osvětovou kampaň, jejímž cílem bylo zvýšit povědomí o správném užívání antibiotik v České republice. A jak vyplynulo i ze závěrů konference, naše snaha byla úspěšná.

 

„Ukázalo se, že už téměř 75 % spotřebitelů ví, že příčinou antibiotické rezistence je nesprávné užívání antibiotik. To je o 9 % více než před zahájením kampaně v roce 2021.“ , konstatovala vedoucí Národní referenční laboratoře pro antibiotika SZÚ, odborná garantka projektu Antibiotickarezistence.cz a jedna z účastnic konference profesorka Helena Žemličková.

Kromě ní vystoupili hlavní konziliární lékař Kliniky infekčních nemocí a cestovní medicíny 2. LF UK a FN Motol Marek Štefan, člen Centrální koordinační skupiny Národního antibiotického programu Michal Prokeš, praktická lékařka a vyučující z katedry všeobecného praktického lékařství IPVZ v Praze Ludmila Bezdíčková, ředitel Kanceláře zdravotního pojištění Ladislav Švec a Aneta Pierzynová ze vznikající České platformy antibiotické rezistence.

Kampaň, jejíž shrnutí a výsledky naleznete zde, dokázala posunout vnímání antibiotické rezistence výrazně kupředu. To potvrdil i zisk stříbrného ocenění v soutěži o nejefektivnější reklamu Effie a zlaté medaili v soutěži IMC Czech Awards. Kromě Remmarku se na kampani podílely také agentury McCann Prague a Engage Hill.