Slide paní s rouškou nechávající se očkovat se zeleným filtrem nápis udělejme tečku za koronavirem

Tečka za COVIDem
2021 #média #produkce

COVID-19 významně ovlivňoval životy nás všech. Jedinou cestou, jak toto vysoce nakažlivé a celosvětově rozšířené onemocnění porazit, bylo očkování. Právě proto vznikla na začátku roku 2021 celonárodní očkovací kampaň. Jejím ústředním mottem bylo spojení „Udělejme tečku za…“. Tedy ať už za samotným koronavirem, za protipandemickými opatřeními, odloučením od blízkých apod. Tečka v tomto případě symbolizuje jak ukončení restrikcí v souvislosti s pandemií, tak tečku, která zůstane v rameni očkovaného po aplikaci vakcíny.

4

vlny kampaně
 

1. fáze kampaně

úvodní kampaň, podpora očkování, zachycení early adopters a lidí pozitivně motivovaných pro očkování

2. fáze kampaně

očkovací místa bez registrace

3. fáze kampaně

motivace – pojďte nám pomoci

4. fáze kampaně

„brutální kampaň“ – aktivace posledních nerozhodnutých

 

Kampaň byla rozdělena do několika fází, od pozitivní motivace, přes aktivizaci mírných skeptiků až po silnější apel na očkování. V závěrečné fázi pak došlo ke změně tonality. Z vlídné a pozitivní komunikace se stala tzv. „brutální“ kampaň, která prostřednictvím autentických fotografií z českých nemocnic ukazovala mrazivou realitu beznaděje a smrti postihující zejména lidi odmítající očkování. Důvodem byl velký nárůst marginalizace nebezpečí, které COVID-19 přináší. I díky této změně se během „brutální“ fáze podařilo zvýšit proočkovanost populace z 68 % až na finálních 74 %.

Specifikem této kampaně bylo úspěšné zapojení soukromých firem. Přímo nebo adaptací motivů očkovací kampaně se do ní zapojilo 68 velkých firem. Další jsme oslovili ve spolupráci s Hospodářskou komorou, Svazem obchodu a cestovního ruchu a Asociací hotelů a restaurací.

Hodnocení průběhu očkování před a po kampani

graf jak probíhá očkování v čr s výsledky po kampani

Hodnocení kampaně

Téměř 8 z 10 dotázaných se setkalo alespoň s některou ze součástí kampaně, což převedeno na populaci znamená, že ji, či její část, zaznamenalo téměř 7 milionů lidí starších 18 let.

Intenzita

koláčový graf s výsledky kampaně - tak akorát

Zaznamenání

Motivace  

Vrstvy komunikace

oranžová bublina s nápisem emocionálníZásah největší části populace skrze masová média (TV, print, rozhlas, online). Odpovídá na otázku, proč se mě to týká a proč bych měl věnovat vakcinaci pozornost.

modrá bublina s nápisem racionální
Cílené mediální kanály, skrze které otevíráme dialog a odpovídáme na nejčastější dotazy v populaci. Ubezpečujeme, že je očkování bezpečné.

okrová bublina s nápisem faktická
Vysvětlujeme, kde se naočkovat, jak očkování probíhá a doručujeme další informace, které zabezpečí plynulý očkovací proces.