Jakou strategickou cestou se Remmark při své práci vydává?

Uvažujeme maximálně integrovaně a vnímáme potenciál každého dostupného mediálního formátu, který má pro danou značku jakoukoliv přidanou hodnotu. Hovořím především o digitálu a jeho propojení s fyzickým světem, což přináší v posledních letech obrovskou škálu možností. A ty buď umíte používat komplexně, čímž posílíte budovaný positioning brandu, nebo ovládáte jen některé z formátů a neumíte je správně uchopit, což vede naopak k poškození značky.

V neposlední řadě pak naše insighty opíráme o výstupy analytického oddělení Jirky Tošera, které má v rámci námi budované datové platformy v projektu Openest širokospektrální přístup k datům.

Čeho chce Remmark ve svých projektech dosáhnout?

V rámci agenturní filosofie si vybíráme zejména projekty informačního a osvětového charakteru z oblasti ekologie, zdravotnictví, sociální sféry nebo podobných společensky významných témat. Hlavní průřezová konverze, které chceme dosáhnout, je tak pozitivní změna chování uživatele v souvislosti s daným tématem. Toho lze dosáhnout jen pomocí velmi precizní segmentace cílových skupin. Remmark však vlastní know-how a nástroje, aby se s takovým cílem úspěšně vypořádal. Digitální prostředí nám dává širokou paletu možností, jak požadovanou informaci doručit těm správným uživatelům, a my je umíme využít.

Mgr. David Palivec


Strategic Account Director

Portrét Davida Palivce

Vidím Remmark jako kreativně strategickou agenturu, která je silným konkurentem těch nejvýznamnějších hráčů. Naše know-how, kreativní tým, infrastruktura, energie a entuziasmus dokáží marketingově pomoci bez nadsázky každému. U mediálních agentur již tuto pozici Remmark díky práci a zkušenostem Romana Heřmana dávno má. Jsem přesvědčen, že si tam zaslouží být i na poli kreativity.

napište mi