Akviziční kampaně OZP

Akviziční kampaně zdravotních pojišťoven probíhají standardně každý rok v březnu a září. Pro našeho klienta Oborovou zdravotní pojišťovnu jsme zajišťovali realizační část těchto kampaní již několikrát.

Součástí práce naší agentury byl nákup reklamního prostoru v následujících mediatypech:

  • tisk
  • sociální sítě
  • TV
  • rozhlas
  • online média
  • OOH

V rámci zakázek jsme zajistili kreativitu a produkci a dále připravili mediální plán, nakoupili mediální prostor a vypracovali závěrečné vyhodnocení efektivity kampaně.

Mediální kampaň OZP (září 2020) v některých číslech:

 

54,5 % reach 1+ TV kampaně

120K  průměrný dosah sponzorovaných příspěvků

3 influenceři

3 hypercubes, 100 CLV ploch

56 tištěných inzerátů

6 kreativně zpracovaných a zprodukovaných TV spotů

6 setů inzercí kreativně zpracovaných pro potřeby tištěné, online a OOH kampaně

Projekt: NEST BIG DATA ARENA (CZ.07.1.02/0.0/0.0/17_056/0001340) je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je vytvoření zcela jedinečného inkubátoru v centru hlavního města Prahy a jeho následné provozování tj. administrativního objektu pro podporu podnikání a zavádění inovačních metod do regionálního podnikatelského prostředí ve spolupráci s výzkumným partnerem projektu.


V roce 2020 získala firma REMMARK, a.s. podporu z Evropských strukturálních a investičních fondů, realizovanou skrz Operační program Praha – pól růstu ČR a čerpanou přes 3. výzvu Pražský voucher na inovační projekty (reg. č. CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_025/0000605). Podpora byla mířena na účast firmy REMMARK, a.s. na projektu Datová platforma pro marketingovou komunikaci v Praze za účelem vytvoření platformy, která bude agregovat široké spektrum marketingových výzkumů. Očekávaným výstupem je software Informační a datová samoobsluha a zpráva. Projekt Datová platforma pro marketingovou komunikaci je spolufinancován Evropskou unií.


V roce 2020 získala firma IMAGE CZ, a.s. podporu z Evropských strukturálních a investičních fondů, realizovanou skrz Operační program Praha – pól růstu ČR a čerpanou přes 3. výzvu Pražský voucher na inovační projekty (reg. č. CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_025/0000605). Podpora byla mířena na účast firmy IMAGE CZ, a.s. na projektu BOSS 4.0 – Modul Média v Praze za účelem vytvoření softwaru pro zefektivnění plánování a nákupu reklamních kampaní v médiích. Očekávaným výstupem je software pro evidenci zakázek a usnadnění práce při nákupu, prodeji a správě mediálních kampaní a zpráva. Projekt BOSS 4.0 – Modul Média je spolufinancován Evropskou unií.