V Remmarku se často ucházíme o informační kampaně pro státní správu, kde se k posouzení předkládá pouze jedno kreativní řešení. To klade velké nároky na koncepčnost a jasnou komunikační strategii. Kreativnímu řešení tak vždy předchází pečlivá analýza. Myslet se musí na spoustu věcí, jako je aplikovatelnost vizuálu napříč formáty a komunikačními kanály, plán na budoucí vývoj kampaně nebo na vhodnou shodu s dalšími položkami strategie typu tvorby webu. U nás je tak kreativa především o odbornosti, dobré komunikaci a týmové práci.