Zajištění komunikačních aktivit OPZ a ESF

Pro klienta Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR jsme v roce 2020 zajišťovali v rámci aktivit Operačního programu Zaměstnanost tyto služby:

  • internetovou kampaň,
  • facebookovou kampaň včetně soutěže,
  • tiskovou kampaň,
  • natočení videoreportáží,
  • fotografické a redaktorské služby,
  • branding a dodání reklamních předmětů.

V rámci zakázky jsme připravili mediální plán, nakoupili mediální prostor, navrhli a zpracovali klíčový vizuál, připravili finální podklady do médií a scénáře všech mediálních výstupů a produkčně zajistili výrobu videospotů a reklamních předmětů. Na závěr jsme připravili vyhodnocení efektivity kampaně.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mediální kampaň projektu v číslech: 

produkcevideoreportáží a 3 PR článků

6 inzerátů v tištěných médiích

Facebook a soutěž

 50 026 kliků, 132 folowers, 2 660 950 zobrazení,

4 soutěžní kola, 9 695 reakcí na příspěvek

Online kampaň

55 762 943 zobrazení  bannerů, 32 102 prokliků

 

 

 

 

Projekt: NEST BIG DATA ARENA (CZ.07.1.02/0.0/0.0/17_056/0001340) je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je vytvoření zcela jedinečného inkubátoru v centru hlavního města Prahy a jeho následné provozování tj. administrativního objektu pro podporu podnikání a zavádění inovačních metod do regionálního podnikatelského prostředí ve spolupráci s výzkumným partnerem projektu.


V roce 2020 získala firma REMMARK, a.s. podporu z Evropských strukturálních a investičních fondů, realizovanou skrz Operační program Praha – pól růstu ČR a čerpanou přes 3. výzvu Pražský voucher na inovační projekty (reg. č. CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_025/0000605). Podpora byla mířena na účast firmy REMMARK, a.s. na projektu Datová platforma pro marketingovou komunikaci v Praze za účelem vytvoření platformy, která bude agregovat široké spektrum marketingových výzkumů. Očekávaným výstupem je software Informační a datová samoobsluha a zpráva. Projekt Datová platforma pro marketingovou komunikaci je spolufinancován Evropskou unií.


V roce 2020 získala firma IMAGE CZ, a.s. podporu z Evropských strukturálních a investičních fondů, realizovanou skrz Operační program Praha – pól růstu ČR a čerpanou přes 3. výzvu Pražský voucher na inovační projekty (reg. č. CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_025/0000605). Podpora byla mířena na účast firmy IMAGE CZ, a.s. na projektu BOSS 4.0 – Modul Média v Praze za účelem vytvoření softwaru pro zefektivnění plánování a nákupu reklamních kampaní v médiích. Očekávaným výstupem je software pro evidenci zakázek a usnadnění práce při nákupu, prodeji a správě mediálních kampaní a zpráva. Projekt BOSS 4.0 – Modul Média je spolufinancován Evropskou unií.