Zahraniční kampaně DZS

Zahraniční kampaně DZS (Dům zahraniční spolupráce) na podporu projektů StudyIN a ERASMUS+ mají za cíl zvýšit popularitu studia na českých vysokých školách v zahraničí. Zaměřením na specifické cílové skupiny komunikace se tak zvyšuje potenciál studia kvalitní zahraničních studentů v ČR.

Součástí práce naší agentury byl nákup online a social médií.

V rámci zakázek jsme připravili mediální plán, nakoupili mediální prostor a vypracovali závěrečné vyhodnocení efektivity kampaně.

Dosavadní zahraniční kampaně DZS v některých číslech (12/2020 – 02/2021):

 

27M zobrazení reklamy a 2M zobrazení videí v Latinské Americe a východní Evropě 

3K direct mailů

zahraničních influencerů a 2,5M zobrazení obsahu

2K zobrazení PR článků

Projekt: NEST BIG DATA ARENA (CZ.07.1.02/0.0/0.0/17_056/0001340) je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je vytvoření zcela jedinečného inkubátoru v centru hlavního města Prahy a jeho následné provozování tj. administrativního objektu pro podporu podnikání a zavádění inovačních metod do regionálního podnikatelského prostředí ve spolupráci s výzkumným partnerem projektu.


V roce 2020 získala firma REMMARK, a.s. podporu z Evropských strukturálních a investičních fondů, realizovanou skrz Operační program Praha – pól růstu ČR a čerpanou přes 3. výzvu Pražský voucher na inovační projekty (reg. č. CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_025/0000605). Podpora byla mířena na účast firmy REMMARK, a.s. na projektu Datová platforma pro marketingovou komunikaci v Praze za účelem vytvoření platformy, která bude agregovat široké spektrum marketingových výzkumů. Očekávaným výstupem je software Informační a datová samoobsluha a zpráva. Projekt Datová platforma pro marketingovou komunikaci je spolufinancován Evropskou unií.


V roce 2020 získala firma IMAGE CZ, a.s. podporu z Evropských strukturálních a investičních fondů, realizovanou skrz Operační program Praha – pól růstu ČR a čerpanou přes 3. výzvu Pražský voucher na inovační projekty (reg. č. CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_025/0000605). Podpora byla mířena na účast firmy IMAGE CZ, a.s. na projektu BOSS 4.0 – Modul Média v Praze za účelem vytvoření softwaru pro zefektivnění plánování a nákupu reklamních kampaní v médiích. Očekávaným výstupem je software pro evidenci zakázek a usnadnění práce při nákupu, prodeji a správě mediálních kampaní a zpráva. Projekt BOSS 4.0 – Modul Média je spolufinancován Evropskou unií.