Vyhnali jsme odpadkouše z krkonošských lesů!

Situace s množstvím pohozených odpadků v Krkonošském národním parku začala být nezvladatelná a my jsme se rozhodli vyrazit s kampaní Není zvěř jako zvěř do boje! Odpadky nejsou jen ekologickou, ale i estetickou zátěží a zkuste si komunikovat téma o pohozených papírových a vlhčených ubrouscích, které někomu pomohly vykonat, respektive dokončit, jednu sice přirozenou, ale velmi intimní potřebu…

Troufáme si říct, že jsme se s tím poprali se ctí a obrovská odezva z řad veřejnosti, sociálních sítí i médií nám dokonce říká, že jsme se s tím poprali i dobře! 

Jeden z eventů v prostorách KRNAP

Nejdůležitější pro nás bylo zvýšit povědomí o problematice.  Samozřejmě, že by bylo skvělé, kdyby po skončení kampaně v Krkonoších neležel na zemi byť jediný papírek či PET lahev, ale vzhledem k obrovské rozloze a množství lidí, kteří park navštíví, to je úkol na delší dobu. Ale v budoucnu třeba…

Výzkumník Lukáš v akci

Nicméně se nám podařilo rozvířit diskuzi, vyvolat zájem, fanoušci na sociálních sítích posílali, kterak sami sbírají odpadky po nezbedných návštěvnících parku… Rozjeli jsme to prostě ve velkém! Kampaň probíhala na sociálních sítích i přímo na místě ve spádových oblastech, kde byly do škol dodány výukové materiály v podobě dobrodružného onlinového gamebooku s názvem Ztraceni v bouři Krkonoš, pořádaly se eventy, bylo toho prostě hodně, ale nepolevovali jsme, neboť to všechno bylo pro dobrou věc!

Hlavní postavou celé kampaně se stali odpadkouši – fiktivní čeleď, kterou jsme pro tyto účely vytvořili a na kterých v podstatě celá kampaň stála. Odpadkům jsme nejdříve my a pak i lidé na sociálních sítích vymýšleli jména, aby se pak rozehrála hra o zamoření Krkonoš tímto nepůvodním druhem. Tomu pomohli naši výzkumníci Alice a Lukáš vyslaní do Krkonoš monitorovat odpadkouše. Hned druhý den po spuštění kampaně jsme viděli, že odpadkouši válcují nejen krkonošské lesy, ale i média a sociální sítě a že se o nich prostě mluví, což jsme chtěli! Z poznatků našich výzkumníků nakonec vznikl tento Atlas odpadkoušů.

 

Hlavní vizuály kampaně:

 

Na pomoc přišel nakonec i samotný Krakonoš, se kterým jsme se vydali za ministrem životního prostředí, aby se opravdu začalo jednat a i tato akce přilákala obrovskou pozornost. Na Krakonošův příjezd čekaly na nádraží dokonce televizní štáby. Ačkoliv pán hor zprvu vyhrožoval uzavřením Krkonoš nepropustnou mlhou, nakonec se nechal obměkčit. Sesbírali jsme několik tisíc podpisů lidí, kteří se zavázali, že budou krkonošské lesy chránit a ne znečišťovat a zase jsme vzbudili zájem.

 

Krakonoš jede za ministrem:

Pracovat na takové kampani byla radost. A radost je i po jejím skončení, když vidíme, že soudě podle ohlasů se nám asi povedla. Ale abychom se jen neplácali po zádech, uvědomujeme si závažnost situace a upřímně říkáme, že bychom byli nejradši, kdyby takové kampaně vůbec nemusely vznikat a neodhazování odpadků na zem bylo samozřejmostí! Nicméně dokud se tak nebude dít, jsme připraveni do protiútoku!

 

Není zvěř jako zvěř v číslech:

187 mediálních výstupů

105 zapojených subjektů (osobnosti, instituce, influenceři, organizace)

300K dosah příspěvků na facebooku

7394 podpisů od lidí, kteří se zavázali k ochraně Krkonoš

 

 

 

Projekt: NEST BIG DATA ARENA (CZ.07.1.02/0.0/0.0/17_056/0001340) je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je vytvoření zcela jedinečného inkubátoru v centru hlavního města Prahy a jeho následné provozování tj. administrativního objektu pro podporu podnikání a zavádění inovačních metod do regionálního podnikatelského prostředí ve spolupráci s výzkumným partnerem projektu.


V roce 2020 získala firma REMMARK, a.s. podporu z Evropských strukturálních a investičních fondů, realizovanou skrz Operační program Praha – pól růstu ČR a čerpanou přes 3. výzvu Pražský voucher na inovační projekty (reg. č. CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_025/0000605). Podpora byla mířena na účast firmy REMMARK, a.s. na projektu Datová platforma pro marketingovou komunikaci v Praze za účelem vytvoření platformy, která bude agregovat široké spektrum marketingových výzkumů. Očekávaným výstupem je software Informační a datová samoobsluha a zpráva. Projekt Datová platforma pro marketingovou komunikaci je spolufinancován Evropskou unií.


V roce 2020 získala firma IMAGE CZ, a.s. podporu z Evropských strukturálních a investičních fondů, realizovanou skrz Operační program Praha – pól růstu ČR a čerpanou přes 3. výzvu Pražský voucher na inovační projekty (reg. č. CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_025/0000605). Podpora byla mířena na účast firmy IMAGE CZ, a.s. na projektu BOSS 4.0 – Modul Média v Praze za účelem vytvoření softwaru pro zefektivnění plánování a nákupu reklamních kampaní v médiích. Očekávaným výstupem je software pro evidenci zakázek a usnadnění práce při nákupu, prodeji a správě mediálních kampaní a zpráva. Projekt BOSS 4.0 – Modul Média je spolufinancován Evropskou unií.