Mediální kampaň Nová zelená úsporám

Mediální kampaň na podporu projektu Nová zelená úsporám probíhala ve 2 etapách: 3-4/2019 a 2-3/2020. Pro klienta Státní fond životního prostředí jsme v rámci této kampaně jsme zajišťovali nákup reklamního prostoru:

  • v tisku
  • online médiích,
  • TV
  • rozhlasu.

Součástí zakázky byla příprava mediálního plánu, nákup mediálního prostoru, předání dodaných reklamních formátů do médií a závěrečné vyhodnocení efektivity kampaně.

 

Mediální kampaň projektu Nová zelená úsporám 2019 v číslech: 

77,5 reach 1+ TV kampaně

178 rozhlasových spotů

28 inzerátů v denících a časopisech

více než 6 000 000 zobrazení videoreklamy

přes 5 000 000 zobrazení online bannerů

2,5x vyšší návštěvnost webu

 

Mediální kampaň projektu Nová zelená úsporám 2020 v číslech:

79,8 reach 1+ TV kampaně

569 rozhlasových spotů

34 inzerátů v denících a časopisech

 5 300 000 zobrazení videoreklamy

 6 100 000 zobrazení online bannerů

2,5x vyšší návštěvnost webu

 

 

 

Projekt: NEST BIG DATA ARENA (CZ.07.1.02/0.0/0.0/17_056/0001340) je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je vytvoření zcela jedinečného inkubátoru v centru hlavního města Prahy a jeho následné provozování tj. administrativního objektu pro podporu podnikání a zavádění inovačních metod do regionálního podnikatelského prostředí ve spolupráci s výzkumným partnerem projektu.


V roce 2020 získala firma REMMARK, a.s. podporu z Evropských strukturálních a investičních fondů, realizovanou skrz Operační program Praha – pól růstu ČR a čerpanou přes 3. výzvu Pražský voucher na inovační projekty (reg. č. CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_025/0000605). Podpora byla mířena na účast firmy REMMARK, a.s. na projektu Datová platforma pro marketingovou komunikaci v Praze za účelem vytvoření platformy, která bude agregovat široké spektrum marketingových výzkumů. Očekávaným výstupem je software Informační a datová samoobsluha a zpráva. Projekt Datová platforma pro marketingovou komunikaci je spolufinancován Evropskou unií.


V roce 2020 získala firma IMAGE CZ, a.s. podporu z Evropských strukturálních a investičních fondů, realizovanou skrz Operační program Praha – pól růstu ČR a čerpanou přes 3. výzvu Pražský voucher na inovační projekty (reg. č. CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_025/0000605). Podpora byla mířena na účast firmy IMAGE CZ, a.s. na projektu BOSS 4.0 – Modul Média v Praze za účelem vytvoření softwaru pro zefektivnění plánování a nákupu reklamních kampaní v médiích. Očekávaným výstupem je software pro evidenci zakázek a usnadnění práce při nákupu, prodeji a správě mediálních kampaní a zpráva. Projekt BOSS 4.0 – Modul Média je spolufinancován Evropskou unií.