Mediální kampaň na podporu projektu PRIM

Mediální kampaň na podporu projektu PRIM probíhala v období od 7.7.2020 do 30.11.2020. V rámci kampaně Podpora rozvíjení informatického myšlení jsme pro klienta Jihočeská univerzita České Budějovice zajišťovali:

  • produkci tiskových dat pro média,
  • produkci pro online programatiku,
  • výrobu a umístění OOH,
  • tiskové služby,
  • produkci a dodání rozhlasových spotů médiím.

 

Mediální kampaň projektu PRIM v číslech: 

 

299 tiskových inzerátů

300 odvysílaných rozhlasových spotů

35 billboardů, 300 CLV ploch, 180 rámečků ve vlacích, 1 polep autobusu

140 843 366 zobrazení online banerů

5 131 469 zobrazení + 20 158 prokliků (PPC kampaň)

1 504 773 dosah, 2 867 710 zobrazení, 4 810 kliků na odkaz, 394 reakcí (Facebook)

 

 

 

Projekt: NEST BIG DATA ARENA (CZ.07.1.02/0.0/0.0/17_056/0001340) je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je vytvoření zcela jedinečného inkubátoru v centru hlavního města Prahy a jeho následné provozování tj. administrativního objektu pro podporu podnikání a zavádění inovačních metod do regionálního podnikatelského prostředí ve spolupráci s výzkumným partnerem projektu.


V roce 2020 získala firma REMMARK, a.s. podporu z Evropských strukturálních a investičních fondů, realizovanou skrz Operační program Praha – pól růstu ČR a čerpanou přes 3. výzvu Pražský voucher na inovační projekty (reg. č. CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_025/0000605). Podpora byla mířena na účast firmy REMMARK, a.s. na projektu Datová platforma pro marketingovou komunikaci v Praze za účelem vytvoření platformy, která bude agregovat široké spektrum marketingových výzkumů. Očekávaným výstupem je software Informační a datová samoobsluha a zpráva. Projekt Datová platforma pro marketingovou komunikaci je spolufinancován Evropskou unií.


V roce 2020 získala firma IMAGE CZ, a.s. podporu z Evropských strukturálních a investičních fondů, realizovanou skrz Operační program Praha – pól růstu ČR a čerpanou přes 3. výzvu Pražský voucher na inovační projekty (reg. č. CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_025/0000605). Podpora byla mířena na účast firmy IMAGE CZ, a.s. na projektu BOSS 4.0 – Modul Média v Praze za účelem vytvoření softwaru pro zefektivnění plánování a nákupu reklamních kampaní v médiích. Očekávaným výstupem je software pro evidenci zakázek a usnadnění práce při nákupu, prodeji a správě mediálních kampaní a zpráva. Projekt BOSS 4.0 – Modul Média je spolufinancován Evropskou unií.