UNILEASING

integrovaná B2B komunikace – webové stránky, výroční zpráva, média apod.

Nástěnný kalendář 2016

Vizuály použité v nástěnném kalendáři 2016

Vizuály použité v nástěnném kalendáři 2016

Projekt: NEST BIG DATA ARENA (CZ.07.1.02/0.0/0.0/17_056/0001340) je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je vytvoření zcela jedinečného inkubátoru v centru hlavního města Prahy a jeho následné provozování tj. administrativního objektu pro podporu podnikání a zavádění inovačních metod do regionálního podnikatelského prostředí ve spolupráci s výzkumným partnerem projektu.